Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace (IČO 00096296)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4248 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 68 700 000 75 246 662 62 000 000 62 000 000
– z toho transfery 67 100 000 58 172 000 61 452 000 61 452 000
Náklady – hlavní činnost 69 000 000 76 211 662 62 400 000 62 400 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -300 000 -965 000 -400 000 -400 000
Výnosy – doplňková činnost 1 200 000 1 290 000 1 300 000 1 300 000
Náklady – doplňková činnost 900 000 325 000 900 000 900 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 300 000 965 000 400 000 400 000
Celkem výnosy 69 900 000 76 536 662 63 300 000 63 300 000
Celkem náklady 69 900 000 76 536 662 63 300 000 63 300 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 32 044 341 33 790 000 × ×
Odpisy 5 366 000 5 471 895 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.