Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace (IČO 00096296)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2216 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 55 500 000 58 229 700 59 555 000 59 555 000
- z toho transfery 53 600 000 52 055 000 53 055 000 53 055 000
Náklady – hlavní činnost 55 600 000 58 353 700 59 655 000 59 655 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -100 000 -124 000 -100 000 -100 000
Výnosy – doplňková činnost 300 000 480 000 550 000 550 000
Náklady – doplňková činnost 200 000 356 000 450 000 450 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 100 000 124 000 100 000 100 000
Celkem výnosy 55 800 000 58 709 700 60 105 000 60 105 000
Celkem náklady 55 800 000 58 709 700 60 105 000 60 105 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 25 121 058 28 098 000 × ×
Odpisy 3 603 800 5 422 800 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.