Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Školní statek, Opava, příspěvková organizace (IČO 00098752)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 5 054 800 17 094 119 5 179 000 5 342 000
- z toho transfery 5 025 000 16 849 000 5 148 000 5 302 000
Náklady – hlavní činnost 5 054 800 17 094 119 5 179 000 5 342 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 32 000 000 34 074 000 33 500 000 33 500 000
Náklady – doplňková činnost 32 000 000 34 074 000 33 500 000 33 500 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 37 054 800 51 168 119 38 679 000 38 842 000
Celkem náklady 37 054 800 51 168 119 38 679 000 38 842 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 11 390 000 11 959 000 × ×
Odpisy 5 471 426 5 653 890 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.