Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Školní statek, Opava, příspěvková organizace (IČO 00098752)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 17 027 000 19 829 319 5 528 000 5 533 000
– z toho transfery 16 962 000 19 549 000 5 463 000 5 463 000
Náklady – hlavní činnost 17 027 000 19 829 319 5 528 000 5 533 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 35 500 000 36 040 000 36 500 000 37 000 000
Náklady – doplňková činnost 35 500 000 36 040 000 36 500 000 37 000 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 52 527 000 55 869 319 42 028 000 42 533 000
Celkem náklady 52 527 000 55 869 319 42 028 000 42 533 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 11 699 000 12 634 900 × ×
Odpisy 5 666 214 5 583 621 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.