Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace (IČO 00100307)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 32 381 772 32 980 486 32 144 893 31 530 922
- z toho transfery 5 312 500 4 357 000 4 357 000 4 357 000
Náklady – hlavní činnost 32 624 942 33 125 986 32 221 893 31 607 922
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -243 170 -145 500 -77 000 -77 000
Výnosy – doplňková činnost 220 170 372 800 395 000 410 000
Náklady – doplňková činnost 178 000 295 300 318 000 333 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 42 170 77 500 77 000 77 000
Celkem výnosy 32 601 942 33 353 286 32 539 893 31 940 922
Celkem náklady 32 802 942 33 421 286 32 539 893 31 940 922
Výsledek hospodaření celkem -201 000 -68 000 0 0
Náklady na platy 18 775 617 18 921 998 × ×
Odpisy 1 231 504 1 759 812 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.