Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace (IČO 00100307)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 35 637 660 37 727 082 36 291 122 36 291 122
– z toho transfery 4 840 800 6 869 000 6 308 000 6 308 000
Náklady – hlavní činnost 35 703 285 37 779 435 36 343 622 36 343 622
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -65 625 -52 353 -52 500 -52 500
Výnosy – doplňková činnost 185 762 189 000 198 000 209 000
Náklady – doplňková činnost 120 137 136 647 145 500 156 500
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 65 625 52 353 52 500 52 500
Celkem výnosy 35 823 422 37 916 082 36 489 122 36 500 122
Celkem náklady 35 823 422 37 916 082 36 489 122 36 500 122
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 20 009 124 20 491 950 × ×
Odpisy 1 604 821 1 683 224 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.