Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace (IČO 00100340)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 28 700 000 35 005 630 28 000 000 25 000 000
- z toho transfery 4 529 000 4 811 800 4 811 800 4 811 800
Náklady – hlavní činnost 28 700 000 35 005 630 28 000 000 25 000 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 1 050 000 1 122 000 1 000 000 1 000 000
Náklady – doplňková činnost 1 040 000 1 072 000 950 000 950 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 10 000 50 000 50 000 50 000
Celkem výnosy 29 750 000 36 127 630 29 000 000 26 000 000
Celkem náklady 29 740 000 36 077 630 28 950 000 25 950 000
Výsledek hospodaření celkem 10 000 50 000 50 000 50 000
Náklady na platy 16 388 000 18 292 600 × ×
Odpisy 1 413 752 1 356 620 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.