Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace (IČO 00100340)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 26 264 561 37 434 630 34 000 000 34 000 000
– z toho transfery 6 070 438 7 363 000 6 854 000 6 854 000
Náklady – hlavní činnost 26 264 561 37 434 630 34 000 000 34 000 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 930 000 980 000 980 000 980 000
Náklady – doplňková činnost 900 000 930 000 930 000 930 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 30 000 50 000 50 000 50 000
Celkem výnosy 27 194 561 38 414 630 34 980 000 34 980 000
Celkem náklady 27 164 561 38 364 630 34 930 000 34 930 000
Výsledek hospodaření celkem 30 000 50 000 50 000 50 000
Náklady na platy 18 823 000 19 396 000 × ×
Odpisy 1 919 331 2 492 901 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.