Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace (IČO 00100536)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2216 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 80 239 000 80 303 000 80 800 000 81 000 000
- z toho transfery 63 059 000 62 373 000 63 200 000 64 000 000
Náklady – hlavní činnost 78 137 000 80 472 127 81 000 000 81 200 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 2 102 000 -169 127 -200 000 -200 000
Výnosy – doplňková činnost 300 000 350 000 400 000 400 000
Náklady – doplňková činnost 5 000 174 025 200 000 200 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 295 000 175 975 200 000 200 000
Celkem výnosy 80 539 000 80 653 000 81 200 000 81 400 000
Celkem náklady 78 142 000 80 646 152 81 200 000 81 400 000
Výsledek hospodaření celkem 2 397 000 6 848 0 0
Náklady na platy 46 100 000 46 670 000 × ×
Odpisy 3 737 899 4 334 392 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.