Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace (IČO 00100536)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4248 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 88 538 642 96 633 580 99 042 000 99 120 000
– z toho transfery 68 982 000 76 736 000 79 266 000 79 266 000
Náklady – hlavní činnost 88 757 975 96 858 568 99 340 988 99 420 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -219 333 -224 988 -298 988 -300 000
Výnosy – doplňková činnost 400 000 400 000 500 000 500 000
Náklady – doplňková činnost 150 000 174 025 200 000 200 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 250 000 225 975 300 000 300 000
Celkem výnosy 88 938 642 97 033 580 99 542 000 99 620 000
Celkem náklady 88 907 975 97 032 593 99 540 988 99 620 000
Výsledek hospodaření celkem 30 667 987 1 012 0
Náklady na platy 48 185 676 50 643 960 × ×
Odpisy 4 404 057 4 263 845 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.