Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace (IČO 00100579)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2216 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 48 704 671 49 678 000 52 100 000 52 203 000
- z toho transfery 46 215 000 48 215 000 50 637 000 50 740 000
Náklady – hlavní činnost 48 704 671 49 678 000 52 100 000 52 203 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 48 704 671 49 678 000 52 100 000 52 203 000
Celkem náklady 48 704 671 49 678 000 52 100 000 52 203 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 24 078 649 23 849 000 × ×
Odpisy 1 519 266 1 652 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.