Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace (IČO 00100579)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4248 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 56 596 808 60 276 000 66 609 000 66 609 000
– z toho transfery 54 215 000 58 413 000 64 746 000 64 746 000
Náklady – hlavní činnost 56 596 808 60 276 000 66 609 000 66 609 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 0 0 0
Náklady – doplňková činnost 0 0 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 56 596 808 60 276 000 66 609 000 66 609 000
Celkem náklady 56 596 808 60 276 000 66 609 000 66 609 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 28 190 348 28 037 000 × ×
Odpisy 1 605 852 1 744 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.