Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Muzeum Těšínska, příspěvková organizace (IČO 00305847)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4248 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 54 276 000 59 140 900 50 323 000 50 323 000
– z toho transfery 48 607 000 46 807 000 47 143 000 47 143 000
Náklady – hlavní činnost 54 276 000 59 140 900 50 323 000 50 323 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 203 000 260 000 300 000 300 000
Náklady – doplňková činnost 173 000 230 000 240 000 240 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 30 000 30 000 60 000 60 000
Celkem výnosy 54 479 000 59 400 900 50 623 000 50 623 000
Celkem náklady 54 449 000 59 370 900 50 563 000 50 563 000
Výsledek hospodaření celkem 30 000 30 000 60 000 60 000
Náklady na platy 21 278 000 23 100 000 × ×
Odpisy 8 601 925 9 780 900 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.