Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Muzeum Těšínska, příspěvková organizace (IČO 00305847)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2216 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 43 429 500 51 056 000 58 056 000 54 056 000
- z toho transfery 36 569 000 40 636 000 47 636 000 43 636 000
Náklady – hlavní činnost 43 429 500 51 056 000 58 056 000 54 056 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 172 500 203 000 203 000 203 000
Náklady – doplňková činnost 142 500 173 000 173 000 173 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 30 000 30 000 30 000 30 000
Celkem výnosy 43 602 000 51 259 000 58 259 000 54 259 000
Celkem náklady 43 572 000 51 229 000 58 229 000 54 229 000
Výsledek hospodaření celkem 30 000 30 000 30 000 30 000
Náklady na platy 20 200 000 20 700 000 × ×
Odpisy 8 155 581 9 422 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.