Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace (IČO 00373231)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4248 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 26 940 000 31 001 284 30 540 000 30 640 000
– z toho transfery 25 318 600 28 879 000 29 340 000 29 340 000
Náklady – hlavní činnost 27 022 660 31 086 844 30 627 000 30 730 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -82 660 -85 560 -87 000 -90 000
Výnosy – doplňková činnost 114 600 120 000 125 000 130 000
Náklady – doplňková činnost 31 940 34 440 38 000 40 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 82 660 85 560 87 000 90 000
Celkem výnosy 27 054 600 31 121 284 30 665 000 30 770 000
Celkem náklady 27 054 600 31 121 284 30 665 000 30 770 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 12 300 000 13 900 000 × ×
Odpisy 1 699 000 1 593 073 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.