Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace (IČO 00373231)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2216 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 25 652 537 26 527 616 28 200 000 29 700 000
- z toho transfery 22 737 000 24 537 000 25 800 000 27 300 000
Náklady – hlavní činnost 25 721 537 26 610 276 28 310 000 29 820 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -69 000 -82 660 -110 000 -120 000
Výnosy – doplňková činnost 104 000 114 600 160 000 180 000
Náklady – doplňková činnost 35 000 31 940 50 000 60 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 69 000 82 660 110 000 120 000
Celkem výnosy 25 756 537 26 642 216 28 360 000 29 880 000
Celkem náklady 25 756 537 26 642 216 28 360 000 29 880 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 12 100 000 12 350 000 × ×
Odpisy 1 545 457 1 704 762 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.