Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace (IČO 00534200)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2234 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 66 568 000 59 879 000 48 100 000 48 100 000
- z toho transfery 18 264 000 14 394 000 12 820 000 12 820 000
Náklady – hlavní činnost 56 408 000 59 979 000 48 100 000 48 100 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 10 160 000 -100 000 0 0
Výnosy – doplňková činnost 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Náklady – doplňková činnost 900 000 900 000 900 000 900 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 100 000 100 000 100 000 100 000
Celkem výnosy 67 568 000 60 879 000 49 100 000 49 100 000
Celkem náklady 57 308 000 60 879 000 49 000 000 49 000 000
Výsledek hospodaření celkem 10 260 000 0 100 000 100 000
Náklady na platy 32 305 000 31 500 000 × ×
Odpisy 1 990 000 1 993 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.