Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace (IČO 00534200)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4275 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 61 667 000 79 827 000 48 100 000 48 100 000
– z toho transfery 14 588 000 21 169 000 12 820 000 12 820 000
Náklady – hlavní činnost 59 233 000 79 648 000 48 100 000 48 100 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 2 434 000 179 000 0 0
Výnosy – doplňková činnost 1 211 000 1 300 000 1 000 000 1 000 000
Náklady – doplňková činnost 511 000 1 200 000 900 000 900 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 700 000 100 000 100 000 100 000
Celkem výnosy 62 878 000 81 127 000 49 100 000 49 100 000
Celkem náklady 59 744 000 80 848 000 49 000 000 49 000 000
Výsledek hospodaření celkem 3 134 000 279 000 100 000 100 000
Náklady na platy 32 483 000 38 432 000 × ×
Odpisy 2 673 000 2 746 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.