Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace (IČO 00534242)

Schváleno usnesením rady kraje č. 76/5576 ze dne 21. 8. 2023

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 1 072 846 261 1 106 122 000 1 161 428 000 1 219 499 000
– z toho transfery 7 493 242 1 250 000 1 250 000 1 250 000
Náklady – hlavní činnost 1 072 573 681 1 127 537 000 1 183 914 000 1 243 110 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 272 580 -21 415 000 -22 486 000 -23 611 000
Výnosy – doplňková činnost 12 545 396 15 391 000 16 161 000 16 969 000
Náklady – doplňková činnost 10 274 276 11 301 000 11 866 000 12 459 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 2 271 120 4 090 000 4 295 000 4 510 000
Celkem výnosy 1 085 391 657 1 121 513 000 1 177 589 000 1 236 468 000
Celkem náklady 1 082 847 957 1 138 838 000 1 195 780 000 1 255 569 000
Výsledek hospodaření celkem 2 543 700 -17 325 000 -18 191 000 -19 101 000
Náklady na platy 527 995 398 544 525 000 × ×
Odpisy 46 237 762 49 745 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.