Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (IČO 00561151)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 36 922 179 39 716 410 39 278 000 39 278 000
– z toho transfery 2 602 800 3 443 000 3 038 000 3 038 000
Náklady – hlavní činnost 36 922 179 39 716 410 39 278 000 39 278 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 0 15 000 10 000 15 000
Náklady – doplňková činnost 0 5 000 5 000 5 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 10 000 5 000 10 000
Celkem výnosy 36 922 179 39 731 410 39 288 000 39 293 000
Celkem náklady 36 922 179 39 721 410 39 283 000 39 283 000
Výsledek hospodaření celkem 0 10 000 5 000 10 000
Náklady na platy 25 029 181 26 318 000 × ×
Odpisy 66 168 64 812 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.