Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace (IČO 00575933)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 84 597 892 86 197 179 85 781 838 85 034 710
- z toho transfery 9 178 394 8 003 000 8 123 476 8 117 401
Náklady – hlavní činnost 84 628 312 86 230 362 85 826 069 85 080 941
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -30 420 -33 183 -44 231 -46 231
Výnosy – doplňková činnost 512 113 578 367 595 000 600 000
Náklady – doplňková činnost 271 919 334 263 339 000 341 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 240 194 244 104 256 000 259 000
Celkem výnosy 85 110 005 86 775 546 86 376 838 85 634 710
Celkem náklady 84 900 231 86 564 625 86 165 069 85 421 941
Výsledek hospodaření celkem 209 774 210 921 211 769 212 769
Náklady na platy 54 426 951 55 608 635 × ×
Odpisy 905 648 959 188 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.