Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace (IČO 00575933)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 87 316 493 93 338 004 91 040 969 91 395 969
– z toho transfery 8 678 943 11 953 732 10 996 000 10 996 000
Náklady – hlavní činnost 87 356 493 93 373 004 91 087 017 91 444 017
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -40 000 -35 000 -46 048 -48 048
Výnosy – doplňková činnost 661 748 804 665 774 000 780 500
Náklady – doplňková činnost 401 379 543 326 500 000 503 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 260 369 261 339 274 000 277 500
Celkem výnosy 87 978 241 94 142 669 91 814 969 92 176 469
Celkem náklady 87 757 872 93 916 330 91 587 017 91 947 017
Výsledek hospodaření celkem 220 369 226 339 227 952 229 452
Náklady na platy 55 944 003 57 860 470 × ×
Odpisy 913 314 1 068 826 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.