Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace (IČO 00576441)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 46 903 845 49 590 940 49 448 000 49 448 000
- z toho transfery 7 066 700 6 871 800 6 807 000 6 807 000
Náklady – hlavní činnost 47 103 845 49 940 940 49 798 000 49 798 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -200 000 -350 000 -350 000 -350 000
Výnosy – doplňková činnost 800 000 1 120 000 1 120 000 1 120 000
Náklady – doplňková činnost 600 000 770 000 770 000 770 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 200 000 350 000 350 000 350 000
Celkem výnosy 47 703 845 50 710 940 50 568 000 50 568 000
Celkem náklady 47 703 845 50 710 940 50 568 000 50 568 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 28 164 099 29 354 700 × ×
Odpisy 2 168 808 2 175 156 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.