Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace (IČO 00576441)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 51 407 839 55 358 800 54 412 000 54 412 000
– z toho transfery 8 843 955 11 208 800 10 262 000 10 262 000
Náklady – hlavní činnost 51 707 839 55 708 800 54 762 000 54 762 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -300 000 -350 000 -350 000 -350 000
Výnosy – doplňková činnost 1 100 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000
Náklady – doplňková činnost 800 000 850 000 850 000 850 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 300 000 350 000 350 000 350 000
Celkem výnosy 52 507 839 56 558 800 55 612 000 55 612 000
Celkem náklady 52 507 839 56 558 800 55 612 000 55 612 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 29 472 465 29 426 000 × ×
Odpisy 2 185 191 2 274 264 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.