Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace (IČO 00577235)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 88 000 000 110 243 669 95 093 669 95 093 669
- z toho transfery 9 648 965 25 117 000 9 967 000 9 967 000
Náklady – hlavní činnost 88 000 000 110 243 669 95 093 669 95 093 669
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 300 000 620 000 650 000 650 000
Náklady – doplňková činnost 200 000 492 137 500 000 500 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 100 000 127 863 150 000 150 000
Celkem výnosy 88 300 000 110 863 669 95 743 669 95 743 669
Celkem náklady 88 200 000 110 735 806 95 593 669 95 593 669
Výsledek hospodaření celkem 100 000 127 863 150 000 150 000
Náklady na platy 55 652 910 57 603 000 × ×
Odpisy 1 526 514 1 475 306 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.