Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace (IČO 00577235)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 102 000 000 129 170 944 106 500 000 106 500 000
– z toho transfery 20 303 200 37 679 000 13 795 000 13 795 000
Náklady – hlavní činnost 102 000 000 129 371 736 106 500 000 106 500 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 -200 792 0 0
Výnosy – doplňková činnost 720 000 750 000 750 000 750 000
Náklady – doplňková činnost 600 000 624 200 650 000 650 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 120 000 125 800 100 000 100 000
Celkem výnosy 102 720 000 129 920 944 107 250 000 107 250 000
Celkem náklady 102 600 000 129 995 936 107 150 000 107 150 000
Výsledek hospodaření celkem 120 000 -74 992 100 000 100 000
Náklady na platy 58 450 000 61 961 000 × ×
Odpisy 1 544 680 1 570 436 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.