Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (IČO 00577243)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 65 040 000 79 149 284 79 200 000 79 200 000
– z toho transfery 10 609 400 14 156 000 13 022 000 13 022 000
Náklady – hlavní činnost 65 040 000 79 149 284 79 200 000 79 200 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 66 104 130 000 133 000 133 000
Náklady – doplňková činnost 29 578 51 240 39 000 39 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 36 526 78 760 94 000 94 000
Celkem výnosy 65 106 104 79 279 284 79 333 000 79 333 000
Celkem náklady 65 069 578 79 200 524 79 239 000 79 239 000
Výsledek hospodaření celkem 36 526 78 760 94 000 94 000
Náklady na platy 41 584 418 43 826 000 × ×
Odpisy 2 300 249 2 285 799 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.