Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (IČO 00577243)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 62 052 000 70 309 217 70 300 000 70 300 000
- z toho transfery 10 675 000 10 710 000 10 710 000 10 710 000
Náklady – hlavní činnost 62 052 000 70 309 217 70 300 000 70 300 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 62 084 133 000 133 000 133 000
Náklady – doplňková činnost 13 100 38 777 39 000 39 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 48 984 94 223 94 000 94 000
Celkem výnosy 62 114 084 70 442 217 70 433 000 70 433 000
Celkem náklady 62 065 100 70 347 994 70 339 000 70 339 000
Výsledek hospodaření celkem 48 984 94 223 94 000 94 000
Náklady na platy 37 941 384 40 068 200 × ×
Odpisy 2 265 740 2 211 817 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.