Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace (IČO 00577260)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 77 351 200 84 560 450 86 200 000 86 200 000
- z toho transfery 14 100 600 13 769 000 17 000 000 17 000 000
Náklady – hlavní činnost 77 972 200 84 898 586 86 200 000 86 200 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -621 000 -338 136 0 0
Výnosy – doplňková činnost 3 407 640 5 674 375 4 425 487 4 425 487
Náklady – doplňková činnost 3 196 000 5 415 985 4 326 574 4 326 574
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 211 640 258 390 98 913 98 913
Celkem výnosy 80 758 840 90 234 825 90 625 487 90 625 487
Celkem náklady 81 168 200 90 314 571 90 526 574 90 526 574
Výsledek hospodaření celkem -409 360 -79 746 98 913 98 913
Náklady na platy 48 009 625 49 604 980 × ×
Odpisy 2 385 408 2 385 408 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.