Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace (IČO 00577260)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 77 848 554 91 496 742 91 497 000 91 497 000
– z toho transfery 15 153 110 19 156 742 12 009 000 12 009 000
Náklady – hlavní činnost 77 956 554 91 566 742 91 567 000 91 567 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -108 000 -70 000 -70 000 -70 000
Výnosy – doplňková činnost 6 170 000 6 604 000 6 604 000 6 604 000
Náklady – doplňková činnost 6 000 000 6 492 100 6 492 000 6 492 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 170 000 111 900 112 000 112 000
Celkem výnosy 84 018 554 98 100 742 98 101 000 98 101 000
Celkem náklady 83 956 554 98 058 842 98 059 000 98 059 000
Výsledek hospodaření celkem 62 000 41 900 42 000 42 000
Náklady na platy 45 178 833 51 114 000 × ×
Odpisy 2 423 546 2 544 033 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.