Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola, Odry, příspěvková organizace (IČO 00577910)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 35 662 000 36 036 511 36 000 000 36 000 000
- z toho transfery 5 753 700 5 023 000 4 939 000 4 939 000
Náklady – hlavní činnost 35 662 000 36 036 511 36 000 000 36 000 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 230 000 200 000 200 000 200 000
Náklady – doplňková činnost 90 000 80 000 80 000 80 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 140 000 120 000 120 000 120 000
Celkem výnosy 35 892 000 36 236 511 36 200 000 36 200 000
Celkem náklady 35 752 000 36 116 511 36 080 000 36 080 000
Výsledek hospodaření celkem 140 000 120 000 120 000 120 000
Náklady na platy 20 947 840 21 243 000 × ×
Odpisy 488 581 487 946 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.