Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední škola, Odry, příspěvková organizace (IČO 00577910)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 40 719 500 45 973 843 44 000 000 44 000 000
– z toho transfery 5 991 500 11 259 000 9 870 000 9 870 000
Náklady – hlavní činnost 40 719 500 45 973 843 44 000 000 44 000 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 228 000 220 000 220 000 220 000
Náklady – doplňková činnost 100 000 100 000 100 000 100 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 128 000 120 000 120 000 120 000
Celkem výnosy 40 947 500 46 193 843 44 220 000 44 220 000
Celkem náklady 40 819 500 46 073 843 44 100 000 44 100 000
Výsledek hospodaření celkem 128 000 120 000 120 000 120 000
Náklady na platy 22 727 767 23 637 500 × ×
Odpisy 469 272 468 619 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.