Půjčka LIBERTY
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00600920)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 152 222 963 146 907 021 145 507 021 145 507 021
– z toho transfery 10 938 967 13 373 000 11 970 000 11 970 000
Náklady – hlavní činnost 152 222 963 146 907 021 145 507 021 145 507 021
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 920 000 600 000 600 000 600 000
Náklady – doplňková činnost 820 000 490 000 490 000 490 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 100 000 110 000 110 000 110 000
Celkem výnosy 153 142 963 147 507 021 146 107 021 146 107 021
Celkem náklady 153 042 963 147 397 021 145 997 021 145 997 021
Výsledek hospodaření celkem 100 000 110 000 110 000 110 000
Náklady na platy 82 744 957 88 866 000 × ×
Odpisy 1 729 003 2 097 186 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.