Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00600920)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 118 581 627 125 314 208 125 405 614 125 405 614
- z toho transfery 8 686 000 8 923 400 8 683 000 8 683 000
Náklady – hlavní činnost 118 581 627 125 314 208 125 405 614 125 405 614
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 700 000 600 000 610 000 620 000
Náklady – doplňková činnost 580 000 530 884 540 000 545 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 120 000 69 116 70 000 75 000
Celkem výnosy 119 281 627 125 914 208 126 015 614 126 025 614
Celkem náklady 119 161 627 125 845 092 125 945 614 125 950 614
Výsledek hospodaření celkem 120 000 69 116 70 000 75 000
Náklady na platy 78 249 613 81 137 000 × ×
Odpisy 1 355 253 1 410 483 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.