Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace (IČO 00601152)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 41 863 000 41 966 041 41 947 841 41 947 841
- z toho transfery 2 170 800 1 851 200 1 833 000 1 833 000
Náklady – hlavní činnost 41 863 000 41 966 041 41 947 841 41 947 841
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 360 000 380 000 380 000 380 000
Náklady – doplňková činnost 230 000 250 000 250 000 250 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 130 000 130 000 130 000 130 000
Celkem výnosy 42 223 000 42 346 041 42 327 841 42 327 841
Celkem náklady 42 093 000 42 216 041 42 197 841 42 197 841
Výsledek hospodaření celkem 130 000 130 000 130 000 130 000
Náklady na platy 28 291 599 29 078 200 × ×
Odpisy 103 470 103 423 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.