Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace (IČO 00601292)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 49 500 000 50 503 739 51 000 000 51 000 000
- z toho transfery 8 804 794 5 582 000 5 466 000 5 466 000
Náklady – hlavní činnost 49 500 000 50 503 739 51 000 000 51 000 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 110 000 223 000 250 000 280 000
Náklady – doplňková činnost 80 000 216 264 220 000 250 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 30 000 6 736 30 000 30 000
Celkem výnosy 49 610 000 50 726 739 51 250 000 51 280 000
Celkem náklady 49 580 000 50 720 003 51 220 000 51 250 000
Výsledek hospodaření celkem 30 000 6 736 30 000 30 000
Náklady na platy 30 050 000 30 833 000 × ×
Odpisy 1 209 144 1 218 456 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.