Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace (IČO 00601292)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 51 700 000 55 500 892 56 000 000 56 000 000
– z toho transfery 5 808 792 7 290 000 6 731 000 6 731 000
Náklady – hlavní činnost 51 700 000 55 500 892 56 000 000 56 000 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 130 000 314 000 330 000 340 000
Náklady – doplňková činnost 100 000 274 000 290 000 300 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 30 000 40 000 40 000 40 000
Celkem výnosy 51 830 000 55 814 892 56 330 000 56 340 000
Celkem náklady 51 800 000 55 774 892 56 290 000 56 300 000
Výsledek hospodaření celkem 30 000 40 000 40 000 40 000
Náklady na platy 31 957 411 33 674 100 × ×
Odpisy 1 222 846 1 227 792 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.