Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace (IČO 00601322)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 77 909 885 73 855 236 85 195 000 85 195 000
– z toho transfery 13 961 844 17 187 000 15 988 000 15 988 000
Náklady – hlavní činnost 78 105 080 73 913 236 85 195 000 85 195 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -195 195 -58 000 0 0
Výnosy – doplňková činnost 3 528 752 3 778 000 4 000 000 4 000 000
Náklady – doplňková činnost 3 332 230 3 686 800 3 850 000 3 850 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 196 522 91 200 150 000 150 000
Celkem výnosy 81 438 637 77 633 236 89 195 000 89 195 000
Celkem náklady 81 437 310 77 600 036 89 045 000 89 045 000
Výsledek hospodaření celkem 1 327 33 200 150 000 150 000
Náklady na platy 29 469 003 30 690 000 × ×
Odpisy 6 901 765 6 278 147 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.