Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace (IČO 00601322)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 49 121 221 56 953 900 63 282 111 70 313 456
- z toho transfery 10 684 000 10 904 000 10 904 000 10 904 000
Náklady – hlavní činnost 49 255 510 57 154 100 63 504 555 70 560 616
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -134 289 -200 200 -222 444 -247 160
Výnosy – doplňková činnost 2 151 628 2 020 000 2 244 444 2 498 000
Náklady – doplňková činnost 1 983 258 1 757 000 1 952 222 2 169 100
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 168 370 263 000 292 222 328 900
Celkem výnosy 51 272 849 58 973 900 65 526 555 72 811 456
Celkem náklady 51 238 768 58 911 100 65 456 777 72 729 716
Výsledek hospodaření celkem 34 081 62 800 69 778 81 740
Náklady na platy 29 194 937 30 217 000 × ×
Odpisy 5 323 494 5 610 474 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.