Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace (IČO 00601331)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 43 314 772 48 500 951 49 000 000 49 000 000
– z toho transfery 7 054 200 8 828 000 8 090 000 8 090 000
Náklady – hlavní činnost 43 426 772 48 787 028 49 000 000 49 000 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -112 000 -286 077 0 0
Výnosy – doplňková činnost 1 150 000 1 324 700 1 350 000 1 350 000
Náklady – doplňková činnost 1 100 000 1 274 700 1 300 000 1 300 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 50 000 50 000 50 000 50 000
Celkem výnosy 44 464 772 49 825 651 50 350 000 50 350 000
Celkem náklady 44 526 772 50 061 728 50 300 000 50 300 000
Výsledek hospodaření celkem -62 000 -236 077 50 000 50 000
Náklady na platy 26 700 945 27 698 000 × ×
Odpisy 2 196 744 2 441 028 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.