Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace (IČO 00601331)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 44 693 332 49 092 908 49 500 000 49 500 000
- z toho transfery 6 172 100 6 435 000 6 500 000 6 500 000
Náklady – hlavní činnost 45 233 332 49 212 908 49 500 000 49 500 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -540 000 -120 000 0 0
Výnosy – doplňková činnost 911 000 971 000 980 000 980 000
Náklady – doplňková činnost 861 000 921 000 930 000 930 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 50 000 50 000 50 000 50 000
Celkem výnosy 45 604 332 50 063 908 50 480 000 50 480 000
Celkem náklady 46 094 332 50 133 908 50 430 000 50 430 000
Výsledek hospodaření celkem -490 000 -70 000 50 000 50 000
Náklady na platy 28 353 954 29 377 000 × ×
Odpisy 1 943 092 2 374 033 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.