Půjčka LIBERTY
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace (IČO 00601349)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 32 249 662 34 741 328 34 295 328 34 295 328
– z toho transfery 3 293 000 4 887 000 4 451 000 4 451 000
Náklady – hlavní činnost 32 264 662 34 766 816 34 320 816 34 320 816
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -15 000 -25 488 -25 488 -25 488
Výnosy – doplňková činnost 277 525 313 360 313 360 313 360
Náklady – doplňková činnost 204 250 235 892 235 892 235 892
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 73 275 77 468 77 468 77 468
Celkem výnosy 32 527 187 35 054 688 34 608 688 34 608 688
Celkem náklady 32 468 912 35 002 708 34 556 708 34 556 708
Výsledek hospodaření celkem 58 275 51 980 51 980 51 980
Náklady na platy 20 642 179 21 538 729 × ×
Odpisy 474 221 470 136 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.