Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace (IČO 00601349)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 31 308 803 32 645 374 32 645 374 32 645 374
- z toho transfery 3 132 000 3 185 000 3 185 000 3 185 000
Náklady – hlavní činnost 31 323 571 32 683 148 32 683 148 32 683 148
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -14 768 -37 774 -37 774 -37 774
Výnosy – doplňková činnost 131 680 170 448 170 448 170 448
Náklady – doplňková činnost 73 961 101 757 101 757 101 757
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 57 719 68 691 68 691 68 691
Celkem výnosy 31 440 483 32 815 822 32 815 822 32 815 822
Celkem náklady 31 397 532 32 784 905 32 784 905 32 784 905
Výsledek hospodaření celkem 42 951 30 917 30 917 30 917
Náklady na platy 20 422 292 20 960 545 × ×
Odpisy 472 980 472 853 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.