Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace (IČO 00601357)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 32 796 545 34 099 526 33 500 000 33 500 000
- z toho transfery 4 255 900 4 037 200 3 925 000 3 925 000
Náklady – hlavní činnost 32 796 545 34 099 526 33 500 000 33 500 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 135 000 340 000 340 000 340 000
Náklady – doplňková činnost 80 000 240 000 240 000 240 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 55 000 100 000 100 000 100 000
Celkem výnosy 32 931 545 34 439 526 33 840 000 33 840 000
Celkem náklady 32 876 545 34 339 526 33 740 000 33 740 000
Výsledek hospodaření celkem 55 000 100 000 100 000 100 000
Náklady na platy 21 169 074 21 720 269 × ×
Odpisy 713 587 625 425 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.