Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace (IČO 00601357)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 31 046 383 33 959 433 33 031 000 33 031 000
– z toho transfery 4 652 500 6 198 000 5 645 000 5 645 000
Náklady – hlavní činnost 31 046 383 33 959 433 33 031 000 33 031 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 295 000 340 000 340 000 340 000
Náklady – doplňková činnost 210 000 240 000 240 000 240 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 85 000 100 000 100 000 100 000
Celkem výnosy 31 341 383 34 299 433 33 371 000 33 371 000
Celkem náklady 31 256 383 34 199 433 33 271 000 33 271 000
Výsledek hospodaření celkem 85 000 100 000 100 000 100 000
Náklady na platy 19 539 891 20 127 669 × ×
Odpisy 449 452 449 452 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.