Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (IČO 00601381)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 90 454 000 105 261 880 103 792 880 103 792 880
– z toho transfery 11 208 268 15 794 000 14 325 000 14 325 000
Náklady – hlavní činnost 90 454 000 105 261 880 103 792 880 103 792 880
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 6 926 627 7 105 980 7 105 980 7 105 980
Náklady – doplňková činnost 6 926 627 7 105 980 7 105 980 7 105 980
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 97 380 627 112 367 860 110 898 860 110 898 860
Celkem náklady 97 380 627 112 367 860 110 898 860 110 898 860
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 54 556 430 57 373 910 × ×
Odpisy 4 476 477 4 341 624 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.