Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace (IČO 00601390)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 50 294 883 53 034 593 53 074 400 53 065 000
– z toho transfery 4 301 695 6 509 200 5 986 000 5 986 000
Náklady – hlavní činnost 50 409 421 53 050 593 53 090 000 53 080 600
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -114 538 -16 000 -15 600 -15 600
Výnosy – doplňková činnost 252 350 92 398 108 200 108 200
Náklady – doplňková činnost 137 812 76 398 92 600 92 600
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 114 538 16 000 15 600 15 600
Celkem výnosy 50 547 233 53 126 991 53 182 600 53 173 200
Celkem náklady 50 547 233 53 126 991 53 182 600 53 173 200
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 30 993 221 32 178 250 × ×
Odpisy 818 620 920 436 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.