Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace (IČO 00601390)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 46 410 645 49 503 568 48 907 447 48 857 447
- z toho transfery 4 098 830 4 173 000 4 173 000 4 173 000
Náklady – hlavní činnost 46 425 595 49 537 516 48 927 500 48 873 047
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -14 950 -33 948 -20 053 -15 600
Výnosy – doplňková činnost 62 300 90 000 94 353 98 200
Náklady – doplňková činnost 47 350 56 052 74 300 82 600
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 14 950 33 948 20 053 15 600
Celkem výnosy 46 472 945 49 593 568 49 001 800 48 955 647
Celkem náklady 46 472 945 49 593 568 49 001 800 48 955 647
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 30 210 705 31 088 500 × ×
Odpisy 825 417 818 620 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.