Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace (IČO 00601403)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 30 550 011 32 492 635 30 365 000 30 115 000
– z toho transfery 3 683 800 4 491 000 4 094 000 4 094 000
Náklady – hlavní činnost 30 550 011 32 492 635 30 365 000 30 115 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 240 000 300 000 350 000 350 000
Náklady – doplňková činnost 200 000 260 000 300 000 300 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 40 000 40 000 50 000 50 000
Celkem výnosy 30 790 011 32 792 635 30 715 000 30 465 000
Celkem náklady 30 750 011 32 752 635 30 665 000 30 415 000
Výsledek hospodaření celkem 40 000 40 000 50 000 50 000
Náklady na platy 18 182 365 19 274 000 × ×
Odpisy 1 259 368 1 260 180 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.