Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace (IČO 00601403)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 29 107 000 29 907 635 28 937 000 28 617 000
- z toho transfery 3 731 800 3 380 000 3 272 000 3 272 000
Náklady – hlavní činnost 29 107 000 29 907 635 28 937 000 28 617 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 171 500 290 000 300 000 300 000
Náklady – doplňková činnost 126 500 221 900 230 000 230 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 45 000 68 100 70 000 70 000
Celkem výnosy 29 278 500 30 197 635 29 237 000 28 917 000
Celkem náklady 29 233 500 30 129 535 29 167 000 28 847 000
Výsledek hospodaření celkem 45 000 68 100 70 000 70 000
Náklady na platy 17 981 952 18 660 000 × ×
Odpisy 1 258 728 1 258 728 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.