Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (IČO 00601411)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 48 852 336 53 057 528 50 818 528 51 068 528
– z toho transfery 4 793 000 6 529 000 5 951 000 5 951 000
Náklady – hlavní činnost 48 920 125 53 110 380 50 878 827 51 128 827
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -67 789 -52 852 -60 299 -60 299
Výnosy – doplňková činnost 472 100 380 000 415 000 415 000
Náklady – doplňková činnost 363 076 282 148 309 701 309 701
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 109 024 97 852 105 299 105 299
Celkem výnosy 49 324 436 53 437 528 51 233 528 51 483 528
Celkem náklady 49 283 201 53 392 528 51 188 528 51 438 528
Výsledek hospodaření celkem 41 235 45 000 45 000 45 000
Náklady na platy 31 820 892 33 325 000 × ×
Odpisy 1 377 104 1 401 211 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.