Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace (IČO 00601411)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 47 848 067 49 380 228 47 959 000 47 959 000
- z toho transfery 4 634 200 4 668 200 4 610 000 4 610 000
Náklady – hlavní činnost 47 855 648 49 438 740 48 021 890 48 021 890
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -7 581 -58 512 -62 890 -62 890
Výnosy – doplňková činnost 124 730 413 000 432 000 432 000
Náklady – doplňková činnost 87 311 309 488 324 110 324 110
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 37 419 103 512 107 890 107 890
Celkem výnosy 47 972 797 49 793 228 48 391 000 48 391 000
Celkem náklady 47 942 959 49 748 228 48 346 000 48 346 000
Výsledek hospodaření celkem 29 838 45 000 45 000 45 000
Náklady na platy 30 616 261 31 602 500 × ×
Odpisy 1 357 126 1 365 048 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.