Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace (IČO 00601594)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 30 030 605 33 892 224 33 668 000 33 668 000
– z toho transfery 1 978 000 3 453 000 3 157 000 3 157 000
Náklady – hlavní činnost 30 030 605 33 892 224 33 668 000 33 668 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 18 829 16 329 0 0
Náklady – doplňková činnost 11 879 10 038 0 0
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 6 950 6 291 0 0
Celkem výnosy 30 049 434 33 908 553 33 668 000 33 668 000
Celkem náklady 30 042 484 33 902 262 33 668 000 33 668 000
Výsledek hospodaření celkem 6 950 6 291 0 0
Náklady na platy 27 661 055 21 549 300 × ×
Odpisy 212 163 204 618 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.