Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace (IČO 00601594)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 31 640 307 33 270 000 33 270 000 33 270 000
- z toho transfery 2 538 000 1 978 000 1 978 000 1 978 000
Náklady – hlavní činnost 31 640 307 33 270 000 33 270 000 33 270 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 26 000 50 000 50 000 50 000
Náklady – doplňková činnost 25 000 45 657 45 657 45 657
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 1 000 4 343 4 343 4 343
Celkem výnosy 31 666 307 33 320 000 33 320 000 33 320 000
Celkem náklady 31 665 307 33 315 657 33 315 657 33 315 657
Výsledek hospodaření celkem 1 000 4 343 4 343 4 343
Náklady na platy 28 997 307 22 128 200 × ×
Odpisy 221 425 198 854 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.