Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace (IČO 00601624)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 70 272 231 88 431 748 81 269 000 81 269 000
– z toho transfery 23 486 230 36 626 000 29 395 000 29 395 000
Náklady – hlavní činnost 70 272 231 88 431 748 81 269 000 81 269 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 6 096 045 7 900 000 7 900 000 7 900 000
Náklady – doplňková činnost 5 796 348 7 811 041 7 800 000 7 800 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 299 697 88 959 100 000 100 000
Celkem výnosy 76 368 276 96 331 748 89 169 000 89 169 000
Celkem náklady 76 068 579 96 242 789 89 069 000 89 069 000
Výsledek hospodaření celkem 299 697 88 959 100 000 100 000
Náklady na platy 37 220 000 37 295 000 × ×
Odpisy 5 396 237 5 523 733 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.