Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace (IČO 00601624)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 67 341 195 70 988 808 71 000 000 71 000 000
- z toho transfery 18 868 300 18 886 000 18 886 000 18 886 000
Náklady – hlavní činnost 67 444 661 71 142 077 71 000 000 71 000 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -103 466 -153 269 0 0
Výnosy – doplňková činnost 4 156 157 4 500 000 4 500 000 4 500 000
Náklady – doplňková činnost 3 989 341 4 212 286 4 300 000 4 300 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 166 816 287 714 200 000 200 000
Celkem výnosy 71 497 352 75 488 808 75 500 000 75 500 000
Celkem náklady 71 434 002 75 354 363 75 300 000 75 300 000
Výsledek hospodaření celkem 63 350 134 445 200 000 200 000
Náklady na platy 36 129 513 37 337 000 × ×
Odpisy 5 311 597 5 342 963 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.