Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace (IČO 00601641)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 38 673 288 39 870 175 38 647 000 38 647 000
- z toho transfery 4 413 139 4 394 040 4 348 000 4 348 000
Náklady – hlavní činnost 38 773 288 40 070 175 38 847 000 38 847 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -100 000 -200 000 -200 000 -200 000
Výnosy – doplňková činnost 300 000 450 000 450 000 450 000
Náklady – doplňková činnost 150 000 190 000 190 000 190 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 150 000 260 000 260 000 260 000
Celkem výnosy 38 973 288 40 320 175 39 097 000 39 097 000
Celkem náklady 38 923 288 40 260 175 39 037 000 39 037 000
Výsledek hospodaření celkem 50 000 60 000 60 000 60 000
Náklady na platy 24 323 288 25 074 491 × ×
Odpisy 1 117 526 1 105 483 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.