Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace (IČO 00601641)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 39 159 000 47 908 365 43 538 000 43 538 000
– z toho transfery 4 363 000 7 747 000 7 013 000 7 013 000
Náklady – hlavní činnost 39 309 000 48 008 365 43 638 000 43 638 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -150 000 -100 000 -100 000 -100 000
Výnosy – doplňková činnost 500 000 700 000 450 000 450 000
Náklady – doplňková činnost 250 000 500 000 250 000 250 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 250 000 200 000 200 000 200 000
Celkem výnosy 39 659 000 48 608 365 43 988 000 43 988 000
Celkem náklady 39 559 000 48 508 365 43 888 000 43 888 000
Výsledek hospodaření celkem 100 000 100 000 100 000 100 000
Náklady na platy 25 855 348 27 335 504 × ×
Odpisy 1 102 259 1 106 341 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.