Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace (IČO 00601659)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 82 500 000 92 146 831 90 000 000 90 000 000
– z toho transfery 8 565 560 13 252 000 12 158 000 12 158 000
Náklady – hlavní činnost 82 500 000 92 146 831 90 000 000 90 000 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 1 380 000 1 520 000 1 600 000 1 600 000
Náklady – doplňková činnost 1 380 000 1 520 000 1 600 000 1 600 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 83 880 000 93 666 831 91 600 000 91 600 000
Celkem náklady 83 880 000 93 666 831 91 600 000 91 600 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 50 700 546 52 710 000 × ×
Odpisy 1 709 298 2 049 694 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.