Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace (IČO 00601659)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 79 800 000 81 570 494 82 600 000 82 600 000
- z toho transfery 8 017 000 8 014 000 8 014 000 8 014 000
Náklady – hlavní činnost 79 800 000 81 570 494 82 600 000 82 600 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 1 010 000 1 015 000 1 020 000 1 030 000
Náklady – doplňková činnost 1 010 000 1 015 000 1 020 000 1 030 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 80 810 000 82 585 494 83 620 000 83 630 000
Celkem náklady 80 810 000 82 585 494 83 620 000 83 630 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 47 774 863 49 755 000 × ×
Odpisy 1 553 065 1 616 447 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.