Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace (IČO 00601667)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 40 500 000 41 783 774 41 585 774 41 585 774
- z toho transfery 6 488 900 4 620 000 4 422 000 4 422 000
Náklady – hlavní činnost 40 700 000 41 991 774 41 793 774 41 793 774
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -200 000 -208 000 -208 000 -208 000
Výnosy – doplňková činnost 2 000 000 2 450 000 2 450 000 2 450 000
Náklady – doplňková činnost 1 800 000 2 242 000 2 242 000 2 242 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 200 000 208 000 208 000 208 000
Celkem výnosy 42 500 000 44 233 774 44 035 774 44 035 774
Celkem náklady 42 500 000 44 233 774 44 035 774 44 035 774
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 24 078 000 25 688 795 × ×
Odpisy 1 769 154 1 786 548 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.