Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace (IČO 00601667)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 44 484 000 43 735 967 43 500 000 43 500 000
– z toho transfery 7 953 427 6 868 000 6 267 000 6 267 000
Náklady – hlavní činnost 44 634 000 43 885 967 43 650 000 43 650 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -150 000 -150 000 -150 000 -150 000
Výnosy – doplňková činnost 1 650 000 2 752 000 2 800 000 2 800 000
Náklady – doplňková činnost 1 500 000 2 602 000 2 650 000 2 650 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 150 000 150 000 150 000 150 000
Celkem výnosy 46 134 000 46 487 967 46 300 000 46 300 000
Celkem náklady 46 134 000 46 487 967 46 300 000 46 300 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 25 460 000 25 565 800 × ×
Odpisy 1 848 316 2 040 473 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.