Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace (IČO 00601675)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 44 099 289 53 436 757 48 519 000 48 519 000
– z toho transfery 4 118 098 7 846 902 7 039 000 7 039 000
Náklady – hlavní činnost 44 099 289 53 436 757 48 519 000 48 519 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 733 000 612 000 612 000 612 000
Náklady – doplňková činnost 434 000 317 000 317 000 317 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 299 000 295 000 295 000 295 000
Celkem výnosy 44 832 289 54 048 757 49 131 000 49 131 000
Celkem náklady 44 533 289 53 753 757 48 836 000 48 836 000
Výsledek hospodaření celkem 299 000 295 000 295 000 295 000
Náklady na platy 29 372 593 30 347 000 × ×
Odpisy 999 649 982 837 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.