Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace (IČO 00601675)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 44 047 460 45 996 234 44 050 000 44 050 000
- z toho transfery 3 779 000 4 125 625 3 983 000 3 983 000
Náklady – hlavní činnost 43 948 460 45 996 234 44 050 000 44 050 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 99 000 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 623 000 607 000 620 000 620 000
Náklady – doplňková činnost 497 000 312 000 325 000 325 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 126 000 295 000 295 000 295 000
Celkem výnosy 44 670 460 46 603 234 44 670 000 44 670 000
Celkem náklady 44 445 460 46 308 234 44 375 000 44 375 000
Výsledek hospodaření celkem 225 000 295 000 295 000 295 000
Náklady na platy 28 151 912 29 162 000 × ×
Odpisy 996 508 972 942 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.