Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace (IČO 00601837)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 39 535 000 41 172 394 41 676 738 42 313 395
- z toho transfery 2 659 000 2 629 000 2 629 000 2 629 000
Náklady – hlavní činnost 39 536 000 41 175 394 41 677 738 42 314 395
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -1 000 -3 000 -1 000 -1 000
Výnosy – doplňková činnost 456 532 550 000 555 000 565 000
Náklady – doplňková činnost 451 532 547 000 554 000 564 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 5 000 3 000 1 000 1 000
Celkem výnosy 39 991 532 41 722 394 42 231 738 42 878 395
Celkem náklady 39 987 532 41 722 394 42 231 738 42 878 395
Výsledek hospodaření celkem 4 000 0 0 0
Náklady na platy 26 008 510 27 324 000 × ×
Odpisy 695 918 662 168 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.