Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace (IČO 00601837)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 41 750 000 43 758 394 45 508 000 47 250 000
– z toho transfery 2 669 000 3 862 000 3 618 000 3 618 000
Náklady – hlavní činnost 41 770 000 43 762 894 45 513 000 47 255 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -20 000 -4 500 -5 000 -5 000
Výnosy – doplňková činnost 736 000 789 000 828 450 870 000
Náklady – doplňková činnost 706 000 774 500 813 450 855 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 30 000 14 500 15 000 15 000
Celkem výnosy 42 486 000 44 547 394 46 336 450 48 120 000
Celkem náklady 42 476 000 44 537 394 46 326 450 48 110 000
Výsledek hospodaření celkem 10 000 10 000 10 000 10 000
Náklady na platy 27 592 350 28 449 000 × ×
Odpisy 663 804 655 668 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.