Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00601977)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 52 269 672 52 644 756 52 644 756 52 644 756
- z toho transfery 2 574 000 2 698 000 2 698 000 2 698 000
Náklady – hlavní činnost 52 369 672 52 694 756 52 694 756 52 694 756
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -100 000 -50 000 -50 000 -50 000
Výnosy – doplňková činnost 56 000 56 000 56 000 56 000
Náklady – doplňková činnost 52 000 52 000 52 000 52 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 4 000 4 000 4 000 4 000
Celkem výnosy 52 325 672 52 700 756 52 700 756 52 700 756
Celkem náklady 52 421 672 52 746 756 52 746 756 52 746 756
Výsledek hospodaření celkem -96 000 -46 000 -46 000 -46 000
Náklady na platy 35 231 900 36 319 000 × ×
Odpisy 790 904 820 944 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.