Půjčka LIBERTY
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00601977)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 53 483 364 57 120 020 55 431 000 55 431 000
– z toho transfery 3 758 570 4 874 000 4 449 000 4 449 000
Náklady – hlavní činnost 53 548 364 57 220 020 55 531 000 55 531 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -65 000 -100 000 -100 000 -100 000
Výnosy – doplňková činnost 80 000 80 000 80 000 80 000
Náklady – doplňková činnost 65 000 65 000 65 000 65 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 15 000 15 000 15 000 15 000
Celkem výnosy 53 563 364 57 200 020 55 511 000 55 511 000
Celkem náklady 53 613 364 57 285 020 55 596 000 55 596 000
Výsledek hospodaření celkem -50 000 -85 000 -85 000 -85 000
Náklady na platy 35 744 363 37 894 000 × ×
Odpisy 825 467 1 137 731 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.