Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace (IČO 00601985)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 51 433 793 54 230 432 54 155 600 54 155 600
- z toho transfery 3 144 000 2 951 000 2 951 000 2 951 000
Náklady – hlavní činnost 51 433 793 54 230 432 54 155 600 54 155 600
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 324 348 597 000 597 000 597 000
Náklady – doplňková činnost 301 348 574 000 574 000 574 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 23 000 23 000 23 000 23 000
Celkem výnosy 51 758 141 54 827 432 54 752 600 54 752 600
Celkem náklady 51 735 141 54 804 432 54 729 600 54 729 600
Výsledek hospodaření celkem 23 000 23 000 23 000 23 000
Náklady na platy 35 520 850 36 507 000 × ×
Odpisy 576 618 616 020 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.