Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené a vady řeči, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace (IČO 00601985)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 55 330 000 58 941 332 58 806 000 58 786 000
– z toho transfery 3 496 140 4 595 000 4 128 000 4 128 000
Náklady – hlavní činnost 55 330 000 58 941 332 58 806 000 58 786 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 552 100 740 000 740 000 740 000
Náklady – doplňková činnost 511 200 702 165 702 165 702 165
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 40 900 37 835 37 835 37 835
Celkem výnosy 55 882 100 59 681 332 59 546 000 59 526 000
Celkem náklady 55 841 200 59 643 497 59 508 165 59 488 165
Výsledek hospodaření celkem 40 900 37 835 37 835 37 835
Náklady na platy 37 292 362 38 558 000 × ×
Odpisy 642 725 650 808 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.