Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace (IČO 00602001)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 14 299 000 15 982 000 15 982 000 15 982 000
- z toho transfery 1 965 000 2 010 000 2 010 000 2 010 000
Náklady – hlavní činnost 14 299 000 15 982 000 15 982 000 15 982 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 130 188 240 000 255 000 265 000
Náklady – doplňková činnost 41 815 99 000 109 000 110 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 88 373 141 000 146 000 155 000
Celkem výnosy 14 429 188 16 222 000 16 237 000 16 247 000
Celkem náklady 14 340 815 16 081 000 16 091 000 16 092 000
Výsledek hospodaření celkem 88 373 141 000 146 000 155 000
Náklady na platy 7 806 503 8 102 000 × ×
Odpisy 118 544 118 544 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.