Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace (IČO 00602001)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 15 957 876 19 106 000 19 106 000 19 106 000
– z toho transfery 2 406 000 4 193 000 3 618 000 3 618 000
Náklady – hlavní činnost 15 957 876 19 106 000 19 106 000 19 106 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 245 328 230 000 230 000 230 000
Náklady – doplňková činnost 95 328 100 000 100 000 100 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 150 000 130 000 130 000 130 000
Celkem výnosy 16 203 204 19 336 000 19 336 000 19 336 000
Celkem náklady 16 053 204 19 206 000 19 206 000 19 206 000
Výsledek hospodaření celkem 150 000 130 000 130 000 130 000
Náklady na platy 8 035 368 8 241 000 × ×
Odpisy 118 544 118 544 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.