Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00602027)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 57 200 000 64 682 500 60 582 500 60 582 500
– z toho transfery 11 966 320 20 234 500 18 214 000 18 214 000
Náklady – hlavní činnost 57 250 000 64 742 500 60 632 500 60 632 500
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -50 000 -60 000 -50 000 -50 000
Výnosy – doplňková činnost 3 150 000 3 457 980 3 500 000 3 500 000
Náklady – doplňková činnost 3 050 000 3 327 980 3 400 000 3 400 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 100 000 130 000 100 000 100 000
Celkem výnosy 60 350 000 68 140 480 64 082 500 64 082 500
Celkem náklady 60 300 000 68 070 480 64 032 500 64 032 500
Výsledek hospodaření celkem 50 000 70 000 50 000 50 000
Náklady na platy 28 050 000 29 522 000 × ×
Odpisy 2 913 369 2 914 518 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.