Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00602027)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 47 200 000 50 786 093 52 000 000 52 000 000
- z toho transfery 11 898 000 11 905 000 11 905 000 11 905 000
Náklady – hlavní činnost 47 250 000 50 821 093 52 020 000 52 020 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -50 000 -35 000 -20 000 -20 000
Výnosy – doplňková činnost 2 600 000 3 747 980 3 800 000 3 800 000
Náklady – doplňková činnost 2 500 000 3 662 980 3 730 000 3 730 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 100 000 85 000 70 000 70 000
Celkem výnosy 49 800 000 54 534 073 55 800 000 55 800 000
Celkem náklady 49 750 000 54 484 073 55 750 000 55 750 000
Výsledek hospodaření celkem 50 000 50 000 50 000 50 000
Náklady na platy 25 600 000 27 703 000 × ×
Odpisy 2 957 001 3 794 676 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.