Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00602051)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 42 292 360 46 332 325 45 327 237 45 000 000
– z toho transfery 4 038 000 6 160 000 5 500 000 5 500 000
Náklady – hlavní činnost 42 292 360 46 332 325 45 327 237 45 000 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 390 100 405 000 405 000 405 000
Náklady – doplňková činnost 336 100 334 000 334 000 334 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 54 000 71 000 71 000 71 000
Celkem výnosy 42 682 460 46 737 325 45 732 237 45 405 000
Celkem náklady 42 628 460 46 666 325 45 661 237 45 334 000
Výsledek hospodaření celkem 54 000 71 000 71 000 71 000
Náklady na platy 26 609 181 27 783 340 × ×
Odpisy 869 675 870 240 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.