Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00602051)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 40 302 076 41 214 317 40 757 317 40 717 000
- z toho transfery 3 918 884 3 785 000 3 680 000 3 680 000
Náklady – hlavní činnost 40 357 620 41 257 317 40 757 317 40 717 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -55 544 -43 000 0 0
Výnosy – doplňková činnost 234 000 270 000 270 000 270 000
Náklady – doplňková činnost 178 456 200 000 200 000 200 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 55 544 70 000 70 000 70 000
Celkem výnosy 40 536 076 41 484 317 41 027 317 40 987 000
Celkem náklady 40 536 076 41 457 317 40 957 317 40 917 000
Výsledek hospodaření celkem 0 27 000 70 000 70 000
Náklady na platy 26 067 485 26 606 000 × ×
Odpisy 873 547 867 432 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.