Půjčka LIBERTY
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00602060)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 85 572 119 92 628 342 91 609 000 91 609 000
– z toho transfery 8 517 000 11 260 000 10 246 000 10 246 000
Náklady – hlavní činnost 85 572 119 92 628 342 91 609 000 91 609 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 1 196 000 1 236 323 1 300 000 1 300 000
Náklady – doplňková činnost 1 196 000 1 236 323 1 300 000 1 300 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 0 0 0 0
Celkem výnosy 86 768 119 93 864 665 92 909 000 92 909 000
Celkem náklady 86 768 119 93 864 665 92 909 000 92 909 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 50 623 668 52 650 000 × ×
Odpisy 1 895 280 1 949 442 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.