Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00602060)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 83 177 186 84 763 116 84 677 000 84 677 000
- z toho transfery 8 458 000 7 540 000 7 432 000 7 432 000
Náklady – hlavní činnost 83 177 186 84 763 116 84 677 000 84 677 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 952 000 1 185 305 1 190 000 1 190 000
Náklady – doplňková činnost 793 000 1 000 105 1 000 000 1 000 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 159 000 185 200 190 000 190 000
Celkem výnosy 84 129 186 85 948 421 85 867 000 85 867 000
Celkem náklady 83 970 186 85 763 221 85 677 000 85 677 000
Výsledek hospodaření celkem 159 000 185 200 190 000 190 000
Náklady na platy 49 094 085 50 630 600 × ×
Odpisy 1 831 176 1 885 929 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.