Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace (IČO 00602078)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 110 400 000 114 274 476 114 300 000 114 300 000
- z toho transfery 7 490 000 7 131 000 7 041 000 7 041 000
Náklady – hlavní činnost 110 650 000 114 618 976 114 800 000 114 644 500
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -250 000 -344 500 -500 000 -344 500
Výnosy – doplňková činnost 750 000 1 350 000 1 600 000 1 350 000
Náklady – doplňková činnost 500 000 1 005 500 1 100 000 1 005 500
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 250 000 344 500 500 000 344 500
Celkem výnosy 111 150 000 115 624 476 115 900 000 115 650 000
Celkem náklady 111 150 000 115 624 476 115 900 000 115 650 000
Výsledek hospodaření celkem 0 0 0 0
Náklady na platy 74 765 000 77 792 000 × ×
Odpisy 3 716 605 3 210 101 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.