Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace (IČO 00602086)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 58 406 236 62 323 136 58 968 000 58 968 000
- z toho transfery 5 460 000 6 058 000 5 878 000 5 878 000
Náklady – hlavní činnost 58 406 236 62 323 136 58 968 000 58 968 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 430 000 640 000 640 000 640 000
Náklady – doplňková činnost 415 000 612 200 620 000 620 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 15 000 27 800 20 000 20 000
Celkem výnosy 58 836 236 62 963 136 59 608 000 59 608 000
Celkem náklady 58 821 236 62 935 336 59 588 000 59 588 000
Výsledek hospodaření celkem 15 000 27 800 20 000 20 000
Náklady na platy 38 503 360 39 565 423 × ×
Odpisy 1 568 238 1 567 734 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.