Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace (IČO 00602086)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 61 774 471 66 769 332 61 669 000 61 669 000
– z toho transfery 9 036 239 8 648 000 7 900 000 7 900 000
Náklady – hlavní činnost 61 774 471 66 769 332 61 669 000 61 669 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 450 000 520 000 520 000 520 000
Náklady – doplňková činnost 415 000 488 000 490 000 490 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 35 000 32 000 30 000 30 000
Celkem výnosy 62 224 471 67 289 332 62 189 000 62 189 000
Celkem náklady 62 189 471 67 257 332 62 159 000 62 159 000
Výsledek hospodaření celkem 35 000 32 000 30 000 30 000
Náklady na platy 40 746 000 40 578 000 × ×
Odpisy 1 613 084 1 665 537 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.