Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace (IČO 00602094)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 34 512 458 37 641 240 35 651 000 35 651 000
- z toho transfery 3 540 000 3 589 600 3 559 000 3 559 000
Náklady – hlavní činnost 34 512 458 37 641 240 35 651 000 35 651 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 140 000 85 000 85 000 85 000
Náklady – doplňková činnost 100 000 50 000 50 000 50 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 40 000 35 000 35 000 35 000
Celkem výnosy 34 652 458 37 726 240 35 736 000 35 736 000
Celkem náklady 34 612 458 37 691 240 35 701 000 35 701 000
Výsledek hospodaření celkem 40 000 35 000 35 000 35 000
Náklady na platy 22 519 597 23 606 000 × ×
Odpisy 513 671 521 315 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.