Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace (IČO 00602094)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 35 633 597 39 864 002 39 392 002 39 392 002
– z toho transfery 3 727 000 5 483 000 4 984 000 4 984 000
Náklady – hlavní činnost 35 633 597 39 864 002 39 392 002 39 392 002
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 150 000 170 000 170 000 170 000
Náklady – doplňková činnost 80 000 100 000 100 000 100 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 70 000 70 000 70 000 70 000
Celkem výnosy 35 783 597 40 034 002 39 562 002 39 562 002
Celkem náklady 35 713 597 39 964 002 39 492 002 39 492 002
Výsledek hospodaření celkem 70 000 70 000 70 000 70 000
Náklady na platy 23 205 786 24 739 000 × ×
Odpisy 531 199 534 805 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.