Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00602116)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 45 496 835 50 815 680 48 399 000 48 399 000
– z toho transfery 4 996 000 6 154 000 5 789 000 5 789 000
Náklady – hlavní činnost 45 496 835 50 815 680 48 399 000 48 399 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 420 000 297 000 200 000 200 000
Náklady – doplňková činnost 350 000 231 244 100 000 100 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 70 000 65 756 100 000 100 000
Celkem výnosy 45 916 835 51 112 680 48 599 000 48 599 000
Celkem náklady 45 846 835 51 046 924 48 499 000 48 499 000
Výsledek hospodaření celkem 70 000 65 756 100 000 100 000
Náklady na platy 29 700 000 31 423 000 × ×
Odpisy 1 273 783 1 231 557 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.