Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00602116)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 43 903 682 46 168 122 46 078 000 46 078 000
- z toho transfery 4 631 000 4 681 000 4 681 000 4 681 000
Náklady – hlavní činnost 43 903 682 46 168 122 46 078 000 46 078 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 170 000 255 000 200 000 200 000
Náklady – doplňková činnost 80 000 185 316 170 000 170 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 90 000 69 684 30 000 30 000
Celkem výnosy 44 073 682 46 423 122 46 278 000 46 278 000
Celkem náklady 43 983 682 46 353 438 46 248 000 46 248 000
Výsledek hospodaření celkem 90 000 69 684 30 000 30 000
Náklady na platy 28 515 556 29 562 000 × ×
Odpisy 1 285 005 1 273 783 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.