Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00602124)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 57 757 098 66 465 542 66 465 542 66 465 542
- z toho transfery 5 773 900 5 378 000 5 378 000 5 378 000
Náklady – hlavní činnost 57 757 098 66 465 542 66 465 542 66 465 542
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 1 439 300 2 466 000 2 450 000 2 450 000
Náklady – doplňková činnost 1 334 850 2 323 400 2 330 000 2 330 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 104 450 142 600 120 000 120 000
Celkem výnosy 59 196 398 68 931 542 68 915 542 68 915 542
Celkem náklady 59 091 948 68 788 942 68 795 542 68 795 542
Výsledek hospodaření celkem 104 450 142 600 120 000 120 000
Náklady na platy 32 363 000 35 141 676 × ×
Odpisy 2 545 076 2 726 000 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.