Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00602124)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 63 920 000 69 996 000 69 730 000 69 730 000
– z toho transfery 6 112 000 8 212 000 7 522 000 7 522 000
Náklady – hlavní činnost 63 920 000 69 996 000 69 730 000 69 730 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 2 725 000 2 795 000 2 795 000 2 795 000
Náklady – doplňková činnost 2 461 000 2 544 779 2 553 300 2 553 300
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 264 000 250 221 241 700 241 700
Celkem výnosy 66 645 000 72 791 000 72 525 000 72 525 000
Celkem náklady 66 381 000 72 540 779 72 283 300 72 283 300
Výsledek hospodaření celkem 264 000 250 221 241 700 241 700
Náklady na platy 32 235 000 34 978 200 × ×
Odpisy 2 782 000 2 747 479 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.