Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00602132)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 72 500 000 87 078 935 65 509 000 65 509 000
– z toho transfery 8 135 000 10 096 000 9 060 000 9 060 000
Náklady – hlavní činnost 72 500 000 87 078 935 65 509 000 65 509 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 1 900 000 2 582 890 2 500 000 2 500 000
Náklady – doplňková činnost 1 870 000 2 552 890 2 480 000 2 480 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 30 000 30 000 20 000 20 000
Celkem výnosy 74 400 000 89 661 825 68 009 000 68 009 000
Celkem náklady 74 370 000 89 631 825 67 989 000 67 989 000
Výsledek hospodaření celkem 30 000 30 000 20 000 20 000
Náklady na platy 40 100 000 43 168 000 × ×
Odpisy 1 865 183 2 085 322 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.