Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00602132)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 66 800 000 72 869 935 65 000 000 65 000 000
- z toho transfery 6 763 000 6 747 000 6 627 000 6 627 000
Náklady – hlavní činnost 66 800 000 72 869 935 65 000 000 65 000 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 1 700 000 2 460 000 2 400 000 2 400 000
Náklady – doplňková činnost 1 670 000 2 430 000 2 380 000 2 380 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 30 000 30 000 20 000 20 000
Celkem výnosy 68 500 000 75 329 935 67 400 000 67 400 000
Celkem náklady 68 470 000 75 299 935 67 380 000 67 380 000
Výsledek hospodaření celkem 30 000 30 000 20 000 20 000
Náklady na platy 38 400 000 40 498 000 × ×
Odpisy 1 922 030 1 843 112 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.