Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace (IČO 00602141)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 49 529 690 51 730 701 51 500 000 51 500 000
- z toho transfery 5 916 000 5 908 000 5 908 000 5 908 000
Náklady – hlavní činnost 49 669 690 53 022 701 51 580 000 51 580 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -140 000 -1 292 000 -80 000 -80 000
Výnosy – doplňková činnost 220 000 145 000 160 000 180 000
Náklady – doplňková činnost 50 000 42 500 45 000 60 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 170 000 102 500 115 000 120 000
Celkem výnosy 49 749 690 51 875 701 51 660 000 51 680 000
Celkem náklady 49 719 690 53 065 201 51 625 000 51 640 000
Výsledek hospodaření celkem 30 000 -1 189 500 35 000 40 000
Náklady na platy 30 324 571 31 196 000 × ×
Odpisy 2 913 153 3 598 094 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.