Půjčka LIBERTY
Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace (IČO 00602141)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 51 430 000 61 451 642 58 000 000 58 000 000
– z toho transfery 10 131 000 12 883 000 11 463 000 11 463 000
Náklady – hlavní činnost 51 565 000 61 479 142 58 030 000 58 030 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -135 000 -27 500 -30 000 -30 000
Výnosy – doplňková činnost 230 000 100 000 120 000 150 000
Náklady – doplňková činnost 80 000 49 500 55 000 70 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 150 000 50 500 65 000 80 000
Celkem výnosy 51 660 000 61 551 642 58 120 000 58 150 000
Celkem náklady 51 645 000 61 528 642 58 085 000 58 100 000
Výsledek hospodaření celkem 15 000 23 000 35 000 50 000
Náklady na platy 30 695 326 31 464 000 × ×
Odpisy 3 580 555 3 894 849 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.