Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace (IČO 00602159)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 53 917 976 56 721 047 56 721 047 56 721 047
- z toho transfery 3 866 720 3 827 480 3 827 480 3 827 480
Náklady – hlavní činnost 54 217 976 56 940 047 56 940 047 56 940 047
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -300 000 -219 000 -219 000 -219 000
Výnosy – doplňková činnost 1 092 000 982 400 982 400 982 400
Náklady – doplňková činnost 675 000 669 519 669 519 669 519
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 417 000 312 881 312 881 312 881
Celkem výnosy 55 009 976 57 703 447 57 703 447 57 703 447
Celkem náklady 54 892 976 57 609 566 57 609 566 57 609 566
Výsledek hospodaření celkem 117 000 93 881 93 881 93 881
Náklady na platy 35 547 947 36 309 484 × ×
Odpisy 1 054 452 1 151 567 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.