Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace (IČO 00602159)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 57 540 832 60 509 028 60 509 028 60 509 028
– z toho transfery 4 307 085 5 976 580 5 304 000 5 304 000
Náklady – hlavní činnost 57 625 832 60 683 028 60 683 028 60 683 028
Výsledek hospodaření – hlavní činnost -85 000 -174 000 -174 000 -174 000
Výnosy – doplňková činnost 983 000 873 000 873 000 873 000
Náklady – doplňková činnost 670 000 651 027 651 027 651 027
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 313 000 221 973 221 973 221 973
Celkem výnosy 58 523 832 61 382 028 61 382 028 61 382 028
Celkem náklady 58 295 832 61 334 055 61 334 055 61 334 055
Výsledek hospodaření celkem 228 000 47 973 47 973 47 973
Náklady na platy 36 050 644 37 656 380 × ×
Odpisy 1 099 125 1 366 848 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.