Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace (IČO 00842702)

Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2022
Schválený rozpočet
2023 2024 2025
Výnosy – hlavní činnost 60 865 292 65 007 570 62 740 000 62 740 000
– z toho transfery 3 839 760 5 469 320 4 840 000 4 840 000
Náklady – hlavní činnost 60 865 292 65 007 570 62 740 000 62 740 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 315 000 440 000 440 000 440 000
Náklady – doplňková činnost 130 000 260 000 260 000 260 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 185 000 180 000 180 000 180 000
Celkem výnosy 61 180 292 65 447 570 63 180 000 63 180 000
Celkem náklady 60 995 292 65 267 570 63 000 000 63 000 000
Výsledek hospodaření celkem 185 000 180 000 180 000 180 000
Náklady na platy 40 499 654 42 779 320 × ×
Odpisy 283 944 362 148 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.