Menu

Rozpočet a střednědobý výhled

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace (IČO 00842702)

Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021

v Kč
Ukazatel Předpokládaná
skutečnost
k 31. 12. 2021
Schválený rozpočet
2022 2023 2024
Výnosy – hlavní činnost 58 306 060 60 487 380 59 989 000 57 090 000
- z toho transfery 3 536 060 3 543 480 3 399 000 3 399 000
Náklady – hlavní činnost 58 306 060 60 487 380 59 989 000 57 090 000
Výsledek hospodaření – hlavní činnost 0 0 0 0
Výnosy – doplňková činnost 220 000 420 000 420 000 420 000
Náklady – doplňková činnost 70 000 220 000 220 000 220 000
Výsledek hospodaření – doplňková činnost 150 000 200 000 200 000 200 000
Celkem výnosy 58 526 060 60 907 380 60 409 000 57 510 000
Celkem náklady 58 376 060 60 707 380 60 209 000 57 310 000
Výsledek hospodaření celkem 150 000 200 000 200 000 200 000
Náklady na platy 38 594 695 40 295 400 × ×
Odpisy 215 124 320 691 × ×

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.